งานแสดงนิทรรศการ

แสดงเนื้อหาของแท็กเสื้อผ้าสิ่งทอและเสื้อผ้าต้องบนแท็กมาตรฐานแห่งชาติ GB5296.4-2012 มี 8 รายการ:
1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต
2 ชื่อสินค้า
3 ขนาดของผลิตภัณฑ์หรือข้อกำหนด
4 องค์ประกอบของเส้นใยและเนื้อหา
วิธีการบำรุงรักษาที่ 5
6 การใช้งานของผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
7 ประเภทความปลอดภัย
พิจารณาการใช้และการเก็บรักษา 8