งานแสดงนิทรรศการ

ทำไมป้ายชื่อพิมพ์เหนียวสกปรกด้านหลังของสิ่งพิมพ์การพิมพ์ถัดไปบวกหมึกเหนียว หรือหมึกพิมพ์บนกลองอีกพิมพ์ที่ด้านหลัง เหตุผล: การซึมผ่านของหมึกไม่ดี หรือแข็งตัวช้า ปริมาณหมึกใหญ่เกินไป กระดาษพื้นผิวดูดซับไม่ดี
การปรับปรุงหมึกเจาะแห้งและแข็งตัว: ที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณหมึก การเลือกกระดาษแข็งแกร่งดูดซับ