ข่าว

เข้าใจออกแบบตรงข้าม-แห้งความต้องการออกแบบพรีเพรสสำหรับกาวดังต่อไปนี้:
(1) เข้าใจกระบวนการผลิต
(2) ในการใช้สีควรจะมากกว่าใช้สีทำขึ้นสำหรับการขาดสี่พิมพ์ สีควรจะสะอาด และคม
(3) เหมือนสีแสง และฟิลด์เพื่อแยกรถเก๋ง
(4) สายต้องไม่เล็กเกินไป ข้อความไม่สามารถน้อยเกินไป
(5) ระดับของการใช้เน้นระดับสูง กลาง และไกล่เกลี่ยให้แบน
(6) การจัดเก็บภาษีการพิมพ์ป้ายชื่อควรพิจารณาทิศทางของเครื่องหมาย จัดตำแหน่งป้ายชื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง