ข่าว

ข้อดีของบัตรคราฟท์แท็กกระดาษคราฟท์ โดยทั่วไปสามารถใช้ในกางเกงยีนส์ เสื้อผ้าพิเศษวัสดุ กระดาษคราฟท์มีจำนวนมากชนิด สามัญ พิเศษ สิ่งแวดล้อมการป้องกัน โดยทั่วไปจะคิดว่า สีของคราฟท์กระดาษสีสว่างเกินไป ความเป็นจริง เราสามารถยังจากด้านอื่น ๆ เพื่อให้ได้สำหรับข้อบกพร่องเหล่านี้ ทำรูปทรงบางพิเศษ หรือทำ UV แท็ก คุณสามารถทำการติดตั้งแท็กเพื่อเพิ่มพื้นผิวของกระดาษ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง